Przebudowa i rozbudowa konserwatorska, Zakopane

ZAKRES:

projekt budowlany

PARAMETRY:


OKRES PROJEKTOWANIA:

2018

ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Krzysztof MARTYNIAK

Budynek zaprojektowano jako pięciokondygnacyjny w tym jedna kondygnacja podziemna oraz cztery nadziemne. Trzy kondygnacje w dachu.

Fundamenty stanowi płyta fundamentowa z lokalnymi przegłębieniami.

Elementy nośne kondygnacji podziemnej stanowią ściany i słupy żelbetowe. Elementy nośne kondygnacji nadziemnych stanowią ściany i tarcze żelbetowe, ściany murowane oraz słupy żelbetowe.

Wszystkie stropy żelbetowe. Dach wielospadowy krokwiowy o konstrukcji drewnianej  z przysztychami.

Polityka Cookies
Regulamin
Copyright 2016 by Galistra