Budynek mieszkalny z lokalami usługowymi, Biały Dunajec

ZAKRES:

projekt budowlany

PARAMETRY:


OKRES PROJEKTOWANIA:

2019

ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Krzysztof KRZYSZTOFIAK

Budynek zaprojektowano bez podpiwniczenia. Budynek składa się z kondygnacji parteru, 1 piętra, 2 piętra które to piętro na poziomie jętek konstrukcji dachu wydzielone jest stropem drewnianym. Ponad tym stropem znajduje się nieużytkowe poddasze.

Z racji głębokiego zalegania warstwy nośnej (żwir gliniasty z otoczakami granitu) fundament stanowią studnie fundamentowe wypełnione betonem. Na studniach projektuje się oczep wysokości 100cm i szerokości 35cm. Zwieńczeniem oczepu będzie płyta podposadzkowa pod warstwami poziomu 0.

Elementy nośne dla kondygnacji nadziemnych stanowi układ murowanych ścian wzmocnionych trzpieniami oraz zakończonych wieńcami w poziomie stropu, belek o konstrukcji żelbetowej, słupów o konstrukcji żelbetowej.

Stropy oraz wsporniki- balkony o konstrukcji żelbetowej monolitycznej.

Dach połaci głównej wielospadowy krokwiowy z krokwiami drewnianymi opierającymi się  na stropach i ściankach kolankowych oraz jętkami.  Murłaty drewniane. Płatwie kalenicowe oraz słupki pod płatwiami kalenicowymi stalowe.

Polityka Cookies
Regulamin
Copyright 2016 by Galistra