Budynek gospodarczy, Łukowica

ZAKRES:

projekt budowlany

PARAMETRY:

kubatura 1100m3

OKRES PROJEKTOWANIA:

2019

ARCHITEKTURA:

Galistra Sp. z o.o. Sp.k

 Budynek gospodarczy - hala stalowa.

Słupy stalowe: IPE 300

Oparcie przegubowe na fundamencie za pomocą 4 kotew wklejanych 4 x HILTI HAS-E-M16x125/108 na żywicy HIT-RE 500.  Po ustawieniu (rektyfikacji) za pomocą nakrętek wykonać podlewkę pod blachę podstawy słupa zaprawą  niskoskurczliwą np. Ceresit CX15 .  

Blacha podstawy słupa grubości 20mm. W strefie podstawy słupa zastosować wzmocnienia środnika obustronnymi żeberkami pionowymi z blachy grubości 8mm. Połączenie słupa z ryglem dachowym sprężone zgodnie z opracowaniem rysunkowym (strefę należy wzmocnić żebrami zgodnie z opracowaniem rysunkowym). W miejscach mocowania rygli ściennych zastosować obustronnie  żebra otworowane (w celu zamocowania rygli ściennych). Dodatkowo słupy w polach stężanych należy wyposażyć w otwory usytuowane w środniku, celem umożliwienia montażu stężenia

 Rygle stalowe dachowe: IPE300

 Połączenia w kalenicy i w okapie śrubowe zgodnie z opracowaniem rysunkowym projektu wykonawczego.Blacha połączenia doczołowego gr. 20mmPołączenie w kalenicy spawane spoiną czołową na pełny przetop.Dodatkowo w miejscu oparcia płatwi dachowych zastosować wzmocnienie środnika rygla poprzez obustronnie spawane żebra z blachy gr. 8mm spoiną pachwinową (obustronną)  grubości 4mm. Dodatkowo rygle w polach stężanych należy wyposażyć w blachy mocujące stężenia.

 

 

 

 

Polityka Cookies
Regulamin
Copyright 2016 by Galistra