Budynek jednorodzinny, Kościelisko

ZAKRES:

projekt budowlany, projekt wykonawczy

PARAMETRY:

powierzchnia całkowita 510 m2

OKRES PROJEKTOWANIA:

08 2015

ARCHITEKTURA:

Karpiel i Steindel - Biuro architektoniczne

Konstrukcję budynku stanowią: fundamenty w postaci ław fundamentowych, żelbetowe i murowane ściany oraz żelbetowe stropy i skosy. Więźba o konstrukcji drewnianej. W części nad klatką schodową drewniany dach wsparty pośrednio na belce żelbetowej oraz zewnętrznie na ścianach.

W głównej połaci dachu zaprojektowane zostały skosy żelbetowe podtrzymujące krawędź stropu pod którą nie ma pionowych elementów podpierających. Rozwiązanie to umożliwiło zastosowanie szklanej fasady budynku o pełnej wysokości kondygnacji parteru na odległości 14m.

Polityka Cookies
Regulamin
Copyright 2016 by Galistra