Budynek usługowy, Przyszowa

ZAKRES:

projekt budowlany

PARAMETRY:


OKRES PROJEKTOWANIA:

X-XII 2019

ARCHITEKTURA:

Pracownia Architektoniczna Dziedzicki i Partnerzy

W zakres niniejszego opracowania wchodzą obliczenia statyczno - wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych dla budynku usługowego.

 Budynek zaprojektowano z następującymi kondygnacjami:

 - poziom 0 (parter)

- poziom +1

- poziom +2 (antresole)

 Kondygnacja +2 jest  kondygnacją w dachu.

 Fundament stanowią ławy fundamentowe schodkowe oraz stopy fundamentowe o posadowieniu dostosowanemu do głębokości zalegania warstwy rumoszu gliniastego oraz głębokości przemarzania min. 1,2m poniżej projektowanego poziomu terenu.

 Elementy nośne dla kondygnacji parteru stanowi układ murowanych ścian (wzmocnionych trzpieniami zakończonych wieńcami) po obrysie zewnętrznym budynku oraz ścian murowanych i układu słupowo- belkowego wewnątrz

 budynku.

 Elementy nośne dla kondygnacji +1 stanowi układ ścian murowanych zakończonych wieńcami i wzmocnionymi lokalnie żelbetowymi trzpieniami, belek o konstrukcji żelbetowej i słupów o konstrukcji żelbetowej.

Strop pomiędzy poziomem 0, a poziomem +1 żelbetowy monolityczny, klatka schodowa z poz. 0 na poz. +1 żelbetowa monolityczna.

Strop pomiędzy poziomem +1, a poziomem +2 żelbetowy monolityczny, schody z poz. +1 na poz. +2 stalowe, prefabrykowane.

 Dach połaci głównej dwuspadowy krokwiowy z krokwiami drewnianymi opierającymi się  na stropach i murłacie kalenicowej. W górnej części wiązara krokwie spięte jętką drewnianą.

Polityka Cookies
Regulamin
Copyright 2016 by Galistra