Budynek usługowy, Ustup Zakopane

ZAKRES:

Projekt budowlany

PARAMETRY:

powierzchnia użytkowa 1107 m2, powierzchnia całkowita 1175 m2

OKRES PROJEKTOWANIA:

06- 08 2016

ARCHITEKTURA:

Karpiel i Steindel - Biuro architektoniczne

Budynek usługowy zaprojektowano jako dwu kondygnacyjny. W Budynku wyodrębnić można dwie połączone ze sobą części, wyższą w zakresie osi A-B/1-4 oraz część niższą w osiach C-E/1-4.

Konstrukcję segmentu niższego jednokondygnacyjnego, gdzie znajduję się sala sprzedaży stanowią żelbetowe oraz murowane ściany z żelbetowymi trzpieniami. Konstrukcję dachu nad tą częścią tworzą stalowe dźwigary z dwuteowników na których wsparte są stalowe płatwie z profili IPE. Ze względu na możliwość powstania zaspy śnieżniej w obszarze granicy części wysokiej z niską konieczne było zmniejszenie rozstawu płatwi w tym obszarze w celu przeniesienia dodatkowych obciążeń. Dach stężony jest w kierunku podłużnym i poprzecznym poprzez stalowe pręty. Pokrycie dachu  stanowią warstwowe płyty Kingspan.

Konstrukcja segmentu wyższego dwukondygnacyjnego składa się z żelbetowych, murowanych ścian z trzpieniami żelbetowymi na których wspiera się żelbetowy strop i stropodach. Komunikacja pomiędzy poziomami odbywać się będzie za pomocą dwu biegowych, żelbetowych schodów wraz spocznikiem pośrednim. Płyty biegów wsparte na ławie fundamentowej, płycie stropowej oraz pośrednio na żelbetowym spoczniku. Ze względu na cofnięcie zewnętrznej ściany z osi A na parterze do osi A1 na +1 piętrze, zastosowano ukrytą żelbetową belkę w ścianie, która dodatkowo stanowi częściowe podparcie żelbetowego stropu nad parterem

 

Polityka Cookies
Regulamin
Copyright 2016 by Galistra