Przebudowa hotelu, Zakopane

ZAKRES:

projekt budowlany, projekt wykonawczy

PARAMETRY:


OKRES PROJEKTOWANIA:

2019-2020

ARCHITEKTURA:

Karpiel i Steindel - Biuro architektoniczne

Budynek zaprojektowano z następującymi kondygnacjami:

- poziom -1

- poziom 0

- poziom +1 jako stropodach nieużytkowany

 Fundament stanowi żelbetowa płyta fundamentowa gr. 35cm. Płyta ze względu na różne poziomy posadzki poziomu -1 wg. architektury projektowana jest z różnymi poziomami posadowienia. Ze względu na istniejące i nie wyburzane stopy fundamentowe budynku „Wersal” podtrzymujące słupy balkonów budynku płytę fundamentową projektuje się z wycięciami, a krawędź boczną istniejącej stopy od nowo wykonywanej należy oddylatować.

 Elementy nośne dla kondygnacji – 1 stanowi układ żelbetowych ścian, którego zwieńczeniem jest strop gr. 25cm wraz z pogrubieniem stropu do 40cm z racji wspornikowej charakterystyki pracy.

 Elementy nośne dla kondygnacji 0 stanowi układ żelbetowych ścian i tarcz, którego zwieńczeniem jest strop gr. 20cm. Strop wydzielony został belkami naciągowymi wchodzącymi w warstwy wykończeniowe stropodachu nieużytkowego.

 Elementy konstrukcyjne poz. +1 stanowią attyki utrzymujące warstwy wykończeniowe stropu nad poz. +1.

 Schody  pomiędzy poziomem -1, a poziomem 0 żelbetowe monolityczne.

Polityka Cookies
Regulamin
Copyright 2016 by Galistra