Budynek jednorodzinny, Kościelisko

ZAKRES:
Projekt budowlany / Projekt wykonawczy

PARAMETRY:
powierzchnia całkowita 510 m2

OKRES PROJEKTOWANIA:
08 2015

ARCHITEKTURA:
Karpiel i Steindel – Biuro architektoniczne

Konstrukcję budynku stanowią: fundamenty w postaci ław fundamentowych, żelbetowe i murowane ściany oraz żelbetowe stropy i skosy. Więźba o konstrukcji drewnianej. W części nad klatką schodową drewniany dach wsparty pośrednio na belce żelbetowej oraz zewnętrznie na ścianach.W głównej połaci dachu zaprojektowane zostały skosy żelbetowe podtrzymujące krawędź stropu pod którą nie ma pionowych elementów podpierających. Rozwiązanie to umożliwiło zastosowanie szklanej fasady budynku o pełnej wysokości kondygnacji parteru na odległości 14m.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.