Budynek mieszkalno – usługowy w Niepołomicach

ZAKRES:
Projekt techniczny / Projekt wykonawczy

PARAMETRY:
Powierzchnia użytkowa: 2 400 m2

OKRES PROJEKTOWANIA:
Projekt techniczny: listopad 2021 / Projekt wykonawczy: luty 2022 – obecnie

ARCHITEKTURA:
BTB Studio / SB Architekci Sylwester Bednarz

Obiekt składa się z dwóch części: magazynowej w formie hali oraz biurowej w tradycyjnym budownictwie murowano – żelbetowym.
Budynek magazynowy zaprojektowano na płycie dennej. Konstrukcję nośną stanowią słupy, na których opierają się kratownice stalowe. Pomiędzy ścianami z okładziną z płyt warstwowych projektuje się rygle stalowe rozparte pomiędzy żelbetowymi słupami. Budynek biurowy posadowiony na płycie żelbetowej z ścianami murowanymi oraz żelbetowymi. Dach w postaci stropodachów żelbetowych.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.