Budynek mieszkalny jednorodzinny, Czarna Góra

ZAKRES:
projekt budowlany

PARAMETRY:

OKRES PROJEKTOWANIA:
PB 05.2018

ARCHITEKTURA:
Karpiel & Steindel- Biuro architektoniczne

W zakres niniejszego opracowania wchodzą obliczenia statyczno – wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Budynek mieszkalny zaprojektowano jako: 4 kondygnacyjny w tym dwie kondygnacje poddasza. Fundamenty stanowi płyta fundamentowa. Układ nośny konstrukcji kondygnacji stanowią ściany żelbetowe i murowane, na których oparte są stropy żelbetowe. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowy z płatwią kalenicową. Ze względu na poziom okapu i jego odległość od ściany zewnętrznej budynku zastosowano konstrukcję wsporczą w postaci poprzeczki oraz krokwi pionowej kotwionej do ściany kondygnacji poddasza. Ze względów konstrukcyjnych kondygnacja między stropem na poziomie +3,10 a stropem na poziomie +6,20 jest kondygnacją poddasza, ponieważ ściany zewnętrzne tej kondygnacji są integralną częścią konstrukcji dachu.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.