Oferta

Zakres oferowanych usług

Biuro podejmie się realizowania każdego rodzaju nowego projektu
oraz przebudowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

  • budynku mieszkalnego wielorodzinnego
  • hotelu i pensjonatu
  • obiektu handlowego i magazynowego oraz innych, także nietypowych konstrukcji inżynierskich

Duże doświadczenie w wykonawstwie pozwala nam
także świadczyć pomoc w trakcie procesu budowy w formie:

  • nadzoru inwestorskiego
  • doradztwa w zakresie organizacji procesu budowy i wyboru optymalnych środków realizacji obiektu
  • inwestorstwa zastępczego oraz usług z zakresu przedmiaru inwestycji oraz kosztorysowania
  • kierowania budowami

Ponadto wykonujemy:

  • projekty budowlane budynków mieszkalnych jednorodzinnych, uwzględniając wszystkie branże
  • projekty rozbiórki wraz z inwentaryzacją

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.