Hotel Logos w Zakopanem

ZAKRES:
Projekt budowlany / Projekt wykonawczy

PARAMETRY:
Powierzchnia całkowita: 3500 m2

OKRES PROJEKTOWANIA:
Projekt budowlany / Projekt wykonawczy: październik 2012 – luty 2013

ARCHITEKTURA:
Karpiel Steindel Architektura

Obiekt powstał w wyniku rozbudowy i przebudowy budynku hotelowego, powstałego w latach sześćdziesiątych XX wieku – hotelu „Zenepol”. W części istniejącej został wymieniony stropodach na dach o konstrukcji drewnianej, dodatkowo zostało wykonanych kilkadziesiąt przebić przez ściany. Zaprojektowano także podbicia fundamentów. Część nowoprojektowana: konstrukcja kondygnacji podziemnej – żelbetowa, kondygnacje nadziemne jako ściany murowane, stropy żelbetowe. Dach nad salą konferencyjną stalowy, o rozpiętości dwunastu metrów.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.