Hotel z garażem podziemnym w Kościelisku

ZAKRES NADZOROWANIA:
Stan surowy, niepełny

PEŁNIONA FUNKCJA:
Inżynier budowy

PARAMETRY:
Powierzchnia użytkowa wraz z częścią garażową: 1287 m2

Posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach. Fundamenty wykonane jako żelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy C16/20. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 30 centymetrów. Strop między-kondygnacyjny: płyta żelbetowa wylewana na mokro grubości 17 centymetrów. Schody wewnętrzne żelbetowe dwubiegowe, łamane powrotne. Konstrukcja dachu krokwiowo – jętkowa; krokwie 14×20 centymetrów. 

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.