Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu

ZAKRES NADZOROWANIA:
Stan surowy, niepełny

PEŁNIONA FUNKCJA:
Inżynier budowy

PARAMETRY:
Powierzchnia użytkowa: 17 739 m2

Budynek posadowiony jest bezpośrednio na stopach i ławach, na podłożu skalnym. Poziom -1 to jednokondygnacyjny garaż o konstrukcji płytowo – słupowej oraz komunikacja i zbiornik p.poż. Poziomy 0, +1 i +2 to powierzchnie handlowo – usługowo – biurowe. Płyty stropowe grubości 25 centymetrów z pogrubieniami. Wykonano dwa wsporniki zewnętrzne o wysięgach: 15 metrów i 12 metrów, o konstrukcji stalowo – zespolonej. Budynek w konstrukcji żelbetowej oraz miejscowo z kształtowników HEB i IPE.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.