Budynek handlowy Nova, Limanowa

ZAKRES:
Projekt wykonawczy

PARAMETRY:
powierzchnia całkowita 3750,03 m2 powierzchnia użytkowa 3250,82 m2

OKRES PROJEKTOWANIA:
PW 01-05.2020

ARCHITEKTURA:
Pracownia Architektoniczna Dziedzicki i Partnerzy

Budynek posiada 4 kondygnacje (jedną podziemną i trzy nadziemne). Dylatacja budynku w osi 8. Ustrój nośny o węzłach nieprzesuwnych. Sztywność poprzeczną budynku zapewniają ściany żelbetowe (piwnica) i murowane (kondygnacje nadziemne) wraz z żelbetowymi monolitycznymi stropami. Fundamenty w postaci żelbetowej płyty fundamentowej oraz stóp i ław fundamentowych

Ustrój nośny kondygnacji podziemnej to żelbetowe ściany i słupy oraz żelbetowe stropy.

Ustrój nośny kondygnacji nadziemnych to żelbetowe i murowane ściany, żelbetowe słupy i belki oraz monolityczne stropy.

Stropodach płaski – żelbetowy.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.