Grodzisko Zyndrama w Łącku

ZAKRES:
Projekt wykonawczy

PARAMETRY:
Powierzchnia całkowita: 5 000m2

OKRES PROJEKTOWANIA:
Projekt wykonawczy: kwiecień 2020 – obecnie

ARCHITEKTURA:
SP PROJEKT Pracowania Architektoniczna

Projektowany obiekt to budynek wolnostojący, podpiwniczony. Posadowienie budynku projektuje się jako bezpośrednie, na płycie fundamentowej. Główną konstrukcję nośną stanowi murowany ustrój ścianowo – słupowy. Stropy w postaci monolitycznych płyt żelbetowych oraz na płytach kanałowych sprężonych, które zapewniają większą przestrzeń sali balowej. Oprócz projektu wykonawczego, świadczymy również kompleksową obsługę w roli inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.