Hotel Salamandra

ZAKRES:
Projekt wykonawczy

PARAMETRY:
Powierzchnia całkowita: 15 000 m2

OKRES PROJEKTOWANIA:
Projekt wykonawczy: listopad 2022 – luty 2023

ARCHITEKTURA:
KAHL-GACZOREK architekci

Projektowany budynek to obiekt o przeznaczeniu hotelowym wraz z niezbędnym zapleczem techniczno-socjalnym oraz garażami podziemnymi, składający się z czterech segmentów, oznaczonych kolejno literami A, B, C i D.
Budynek A jest budynkiem istniejącym, który będzie rozbudowany.
Budynki B, C i D są budynkami nowoprojektowanymi.
Wszystkie budynki są oddylatowane od siebie, dodatkowo budynek C posiada wewnętrzną dylatację konstrukcyjną dzielącą go na dwie części. Obiekt posiada 15 poziomów, co wynika z dużej różnicy terenu na obu końcach obiektu, w praktyce poszczególne budynki mają następujące ilości kondygnacji: – budynek A: 6 kondygnacji nadziemnych – budynek B: 5 kondygnacji nadziemnych + 2 kondygnacje podziemne – budynek C: 10 kondygnacji (w tym 5 kondygnacji nadziemnych) – budynek D: 7 kondygnacji.
Pomiędzy budynkami B i C zaprojektowana jest nadziemna przewiązka o konstrukcji monolitycznej, żelbetowej.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.