Hotel, Zakopane

ZAKRES:
Projekt budowlany / Projekt wykonawczy

PARAMETRY:

OKRES PROJEKTOWANIA:
PB 07-08.2018

ARCHITEKTURA:
Karpiel i Steindel – Biuro architektoniczne

W zakres niniejszego opracowania wchodzą obliczenia statyczno – wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych. Budynek zaprojektowano jako pięciokondygnacyjny w tym jedna kondygnacja podziemna oraz cztery nadziemne. Dwie kondygnacje w dachu.

           Fundamenty stanowi płyta fundamentowa z lokalnymi przegłębieniami. Elementy nośne kondygnacji podziemnej stanowią ściany i słupy żelbetowe. Elementy nośne kondygnacji nadziemnych stanowią ściany i tarcze żelbetowe, ściany murowane oraz słupy żelbetowe. Wszystkie stropy jako żelbetowe monolityczne. Dach o konstrukcji drewnianej, część płatwi stalowych, dach krokwiowy . Główna połać dwuspadowa z sześcioma wyglądami.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.