Aparthotel w Zakopanem

ZAKRES:
Projekt budowlany / Projekt wykonawczy

PARAMETRY:

OKRES PROJEKTOWANIA:
Projekt budowlany / Projekt wykonawczy: lipiec – sierpień 2018

ARCHITEKTURA:
Karpiel Steindel Architektura

Budynek zaprojektowano jako pięciokondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna oraz cztery nadziemne. Dwie kondygnacje w dachu. Fundament stanowi płyta fundamentowa, z lokalnymi przegłębieniami. Elementy nośne kondygnacji podziemnej stanowią ściany i słupy żelbetowe. Elementy nośne kondygnacji nadziemnych stanowią ściany i tarcze żelbetowe, ściany murowane oraz słupy żelbetowe. Wszystkie stropy jako żelbetowe monolityczne. Dach o konstrukcji drewnianej, część płatwi stalowych, dach krokwiowy . Główna połać dwuspadowa, z sześcioma wyglądami.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.