Budynek pensjonatowy Lipowy Dwór w Zakopanem

ZAKRES:
Projekt wykonawczy

PARAMETRY:
Powierzchnia całkowita: 3008 m2

OKRES PROJEKTOWANIA:
Projekt wykonawczy: lipiec 2020 – styczeń 2021

ARCHITEKTURA:
ARCHI-Projekt M. Bentkowski M. Kopeć

Garaż podziemny i kondygnacja przyziemia w technologii betonu wodoszczelnego. Układ konstrukcyjny mieszany; zastosowano elementy nośne w postaci ścian, płyt, belek i słupów żelbetowych. Ściany piwnic grubości 30 centymetrów. Do poziomu parteru włącznie, ściany zaprojektowano jako żelbetowe, powyżej murowane z trzpieniami. Zastosowano również belkę zespoloną, a niektóre z belek nadciągowych sięgają wysokości około dwóch metrów. Więźba dachowa drewniana krokwiowa, kombinowana z elementami stalowymi, ze względu na miejscowe wysięgi okapu połaci dachowej sięgające trzech metrów.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.