Rezydencja „Modern”, Zakopane

ZAKRES:
Projekt budowlany / Projekt wykonawczy

PARAMETRY:

OKRES PROJEKTOWANIA:
PB 11.2017, PW 05-07.2018

ARCHITEKTURA:
Biuro Architektoniczne AMAR

W zakres niniejszego opracowania wchodzą obliczenia statyczno – wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych dla rozbudowy i nadbudowy budynku przeznaczonego na pensjonat.

Budynek zaprojektowano jako pięciokondygnacyjny w tym jedna kondygnacja podziemna oraz cztery nadziemne. Elementy nośne kondygnacji podziemnej stanowią ściany żelbetowe. Elementy nośne kondygnacji nadziemnych stanowią ściany żelbetowe i murowane, słupy żelbetowe, słupy stalowe. Wszystkie stropy żelbetowe. Dach w postaci stropodachu.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.