Willa Modern w Zakopanem

ZAKRES:
Projekt budowlany / Projekt wykonawczy

PARAMETRY:

OKRES PROJEKTOWANIA:
Projekt budowlany: listopad 2017 / Projekt wykonawczy: maj-lipiec 2018

ARCHITEKTURA:
Biuro Architektoniczne AMAR

W zakres niniejszego opracowania wchodzą obliczenia statyczno – wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych dla rozbudowy i nadbudowy budynku przeznaczonego na pensjonat.

Budynek zaprojektowano jako pięciokondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna oraz cztery nadziemne. Elementy nośne kondygnacji podziemnej stanowią ściany żelbetowe. Elementy nośne kondygnacji nadziemnych stanowią ściany żelbetowe i murowane, słupy żelbetowe, słupy stalowe. Wszystkie stropy żelbetowe. Dach w postaci stropodachu płaskiego.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.