Tree House Office w Krakowie

ZAKRES:
Projekt budowlany / Projekt wykonawczy

PARAMETRY:
Powierzchnia całkowita: 1284 m2

OKRES PROJEKTOWANIA:
Projekt budowlany: czerwiec – lipiec 2016 / Projekt wykonawczy: listopad – grudzień 2016

ARCHITEKTURA:
Karpiel Steindel Architektura

Budynek niepodpiwniczony, czterokondygnacyjny. Fundamenty w postaci żelbetowej płyty fundamentowej grubości 40 centymetrów, z pogrubieniami. Pod poziomem płyty dennej znajduje się warstwa 60 centymetrów gruntu wymienionego – pospółki. Ustrój nośny stanowią ściany murowane, ściany, tarcze oraz słupy żelbetowe, na których opiera się strop żelbetowy. Po zewnętrznym obwodzie budynku zaprojektowano belkę żelbetową stanowiącą podparcie dla stropu żelbetowego. Stropy o stałej grubości 25centymetrów, jedynie nad słupami wewnątrz-kondygnacyjnymi, ze względu na efekt przebicia zaprojektowano strop grubości 35 centymetrów. Ostatnia płyta pełni funkcję zadaszenia budynku i warstwy nośnej dla konstrukcji stropodachu. 

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.