Zespół budynków usługowych, Zakopane

ZAKRES:
Projekt budowlany

PARAMETRY:

OKRES PROJEKTOWANIA:
06-08.2018

ARCHITEKTURA:
Karpiel & Steindel- Biuro architektoniczne

Zakres obliczeń obejmuje obliczenia statyczno- wytrzymałościowe budynku A, B, C, łącznik pomiędzy budynkiem A i B wraz z zadaszeniem oraz pomost- kładka pomiędzy tym łącznikiem, a budynkiem C.

Budynek A:

Budynek zaprojektowano z garażem podziemnym pod częścią mieszkalną i poza częścią mieszkalną, kondygnacją parteru oraz poddasza użytkowego w części korytarza ograniczonej stropem.

Fundamenty stanowi płyta fundamentowa z lokalnymi pogrubieniami w obszarze znaczących sił skupionych oraz obniżeniami w obszarze bramy zjazdowej oraz szybu windowego.

Elementy nośne dla kondygnacji nadziemnych stanowi układ żelbetowych ścian – tarcz, belek o konstrukcji żelbetowej, słupów o konstrukcji żelbetowej i stalowej oraz ścian murowanych.

Stropy o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z uskokami w obszarach stropodach i pogrubieniami ze względu na warunki przebicia. Stropy wydłużone poza obrys budynku wystającymi balkonami.

Dach dwuspadowy krokwiowy o konstrukcji krokwi drewnianej z usztywnieniem z jętki, z oparciami na ścianach kolankowych oraz płatwi kalenicowej. Płatwie stalowe oraz drewniane.

Budynek B:

Budynek zaprojektowano z garażem podziemnym pod częścią mieszkalną i poza częścią mieszkalną (stropodach), kondygnacją parteru oraz poddasza użytkowego w części korytarza ograniczonej stropem.

Fundamenty stanowi płyta fundamentowa z lokalnymi pogrubieniami w obszarze znaczących sił skupionych oraz obniżeniami w obszarze bramy zjazdowej oraz szybu windowego.

Elementy nośne dla kondygnacji nadziemnych stanowi układ żelbetowych ścian – tarcz, belek o konstrukcji żelbetowej, słupów o konstrukcji żelbetowej i stalowej oraz ścian murowanych.

Stropy o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z belkami żelbetowymi. Stropy wydłużone poza obrys budynku wystającymi balkonami.

Dach dwuspadowy krokwiowy o konstrukcji krokwi drewnianej z usztywnieniem z jętki, z oparciami na ścianach kolankowych oraz płatwi kalenicowej. Płatwie stalowe oraz drewniane.

Budynek C:

Budynek zaprojektowano z jedną kondygnacją podziemną kondygnacją parteru oraz poddasza użytkowego z wydzieloną antresolą.

Fundamenty stanowi płyta fundamentowa z lokalnymi pogrubieniami w obszarze znaczących sił skupionych oraz obniżeniami w obszarze szybu windowego i w części basenowej.

Elementy nośne dla kondygnacji nadziemnych stanowi układ żelbetowych ścian, belek o konstrukcji żelbetowej, słupów o konstrukcji żelbetowej oraz ścian murowanych.

Stropy o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z belkami żelbetowymi.

Dach dwuspadowy krokwiowy o konstrukcji krokwi drewnianej z oparciami na ścianach kolankowych oraz płatwi kalenicowej. Płatwie stalowe oraz drewniane.

Łącznik pomiędzy budynkami A i B:

Fundamenty stanowi żelbetowa płyta. Ściany żelbetowe. Strop żelbetowy monolityczny.

Dach to układ stalowo- drewniany ze stalowymi płatwami i drewnianymi krokwiami.

Pomost pomiędzy tym łącznikiem, a budynkiem C:

Układ belek nośnych o konstrukcji zespolonej. Zespolenie typu stal- beton.

Kładka- pomost składa się z elementu stalowego, który stanowią belki HEA 450 pomiędzy którymi znajduje się płyta pomostu- żelbetowa.

Strop nad kładką- składa się z elementu stalowego, który stanowią belki HEA 450 pomiędzy którymi znajduje się płyta stropu- żelbetowa

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.