Równia Residence, Zakopane

ZAKRES:
Projekt budowlany

PARAMETRY:

OKRES PROJEKTOWANIA:
11.2018

ARCHITEKTURA:
Karpiel & Steindel- Biuro architektoniczne

Budynek zaprojektowano z garażem podziemnym. Garaż podziemny znajduje się pod częścią mieszkalną budynku jak również poza nią (pod stropodachami).

Fundamenty stanowi płyta fundamentowa z lokalnymi pogrubieniami w obszarze znaczących sił skupionych oraz obniżeniami w obszarze szybu windowego.

Elementy nośne dla kondygnacji nadziemnych stanowi układ żelbetowych ścian – tarcz, ścian murowanych zakończonych wieńcami, belek o konstrukcji żelbetowej, słupów o konstrukcji żelbetowej oraz belki stalowej.

Stropy o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z uskokami w obszarach stropodachu i pogrubieniami ze względu na warunki przebicia. Stropy wydłużone poza obrys budynku wystającymi balkonami. Skosy ceramiczne z pustaka ceramicznego 18,8cm, wzmocnione przy otworach żebrami żelbetowymi.

Dach połaci głównej dwuspadowy krokwiowy z krokwiami drewnianymi opierającymi się  na stropach. Płatwie stalowe oraz drewniane.

Dach jaskółek z krokwi drewnianych oparty na stropie poprzez stalową płatew kalenicową oraz oparty na słupach żelbetowych poprzez płatew stalową.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać.